Nyheter /behandling av personuppgifter

Nyheter 

Våra skräddarsydda utbildningar inom miljö och säkerhet är utvecklade för att möta behoven hos fastighetsföretag och fastighetsägare.

Vi fokuserar på att ge dig kunskap och verktyg för att uppfylla dina ansvarsområden som fastighetsägare. Med våra utbildningar kan du tryggt och effektivt hantera miljö- och säkerhetsfrågor inom fastighetsbranschen.

Vi anpassar utbildningen efter dina specifika krav och ger dig konkreta råd och riktlinjer för att möta dagens utmaningar.

Behandling av personuppgifter

Information till personer enligt dataskyddsförordningen (GDPR)


Ansvarig för personuppgifter som vi samlar in är Fastighetskonsult Lars Sjölander AB.


Rättslig grund för insamling av personuppgifter är att uppfylla avtal mellan parterna, samt marknadsföring.


Exempel på uppgifter som vi samlar in är namn, e-post, telefonnummer, befattning, personnummer och organisationsnummer.


Vi säljer inga kontaktuppgifter till tredje part.
Vissa uppgifter lagras hos tredje part. Till exempel kundregister och bokföringsuppgifter. Vid lagring hos tredje part ska denna ha rutiner för att säkerställa att de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och se till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert i enlighet med gällande lagstiftning, med integritet i fokus, samt att uppgifter inte säljs vidare.


Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.


Den vars uppgifter vi registrerar har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.
Fastighetskonsult Lars Sjölander AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.
Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.


Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter så kan du vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.


Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss via lars@fastighetskonsult.com


Kontakta Lars Sjölander

Telefon: 076-815 64 96

Email: lars@fastighetskonsult.com